Kalite Politikamız

Safiport’un titizlikle takip ettiği politikası, üstün kaliteli hizmetler sunmak, çevreyi korumak, iş sağlığı-güvenliği ve en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmektir. Bu politikanın korunması ve sürdürülmesi için;

» ISO 9001 Kalite, ISO 27001, ISO 10001,ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISPS Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarımızda ulaşmak ve aşmak,

» Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri zamanında kusursuz sunmak, müşterilerle ilişkilerin sürekli olmasını sağlamak,

» Yöntem, teknoloji ve hizmetlerimizi müşteri beklentilerinin üzerinde bir düzeye getirebilmek için çalışanlarımızın katılımı ile sürekli olarak geliştirmek,

» Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uyarak doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyerek çevreyi korumak, iş sağlığı-güvenliğini sağlamak,

» Tüm müşteriler, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşlar ile güvenlik, kalite, İSG ve çevre konularında açık iletişim kurmak, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına almak,

» Güvenliğin her gün 24 saat boyunca yetkin ve belgeli güvenlik personeli ve gerekli alt yapı ile tüm tesisi, çalışanları ve ziyaretçileri kapsadığını, emniyeti tehlikeye düşürecek her türlü durumda bildirimin tüm çalışanlar tarafından yapılacağı bilincinde olmak,

» Risk değerlendirmesi yaparak tesiste güvenlik artırıcı ve caydırıcı tedbirleri almak, tesisin güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ve yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla gerekli her türlü maddi ve manevi kaynakları seferber etmek, acil durum yönetimini en etkin şekilde gerçekleştirmek firmamızın politikasıdır.

Bu politika doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemimizin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak temel amacımızdır.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikamız

Kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenlik ilkelerini belirlemek için;

» Veri bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini,

» Bilgi varlıklarının etkin seviyede güvenliğini,

» Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuatlara uyumunu,

» Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, olağanüstü durumlarda acil durum eylem planını hayata geçirmeyi,

» Süreçlerimize bağlı olarak bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmek,

» Çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmayı,

» Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması sürekli iyileştirilmesi, kontrolü ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini taahhüt ederiz.

 

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
ISO 10002
ISO 27001.2013
ISPS Belgesi
×

Müşteri İlişkileri

Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252

Müşteri İlişkileri

Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçi
41253

Müşteri İlişkileri

Evren AYDIN Çevrim İçi
41254

Müşteri İlişkileri

Celal MALKOÇ Çevrim İçi
41255

Müşteri İlişkileri

Barış ŞAHİN Çevrim İçi
41256

Müşteri İlişkileri

Gizem UZUN Çevrim İçi
41257

Müşteri İlişkileri

Emre GÜNDAĞ Çevrim İçi
41258

Müşteri İlişkileri

Erdem ÇUBUK Çevrim İçi
41259

Müşteri İlişkileri

Şeyma ALKAN Çevrim İçi
41261

Müşteri İlişkileri

Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçi
41262
×