Kalite Politikamız

SAFİPORT’un titizlikle takip ettiği politikası, üstün kaliteli hizmetler sunmak, çevreyi korumak, iş sağlığı-güvenliği ve en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmektir. Bu politikanın korunması ve sürdürülmesi için;

» ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISPS Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarımızda ulaşmak ve aşmak,

» Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri zamanında kusursuz sunmak, müşterilerle ilişkilerin sürekli olmasını sağlamak,

» Yöntem, teknoloji ve hizmetlerimizi müşteri beklentilerinin üzerinde bir düzeye getirebilmek için çalışanlarımızın katılımı ile sürekli olarak geliştirmek,

» Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uyarak doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyerek çevreyi korumak, iş sağlığı-güvenliğini sağlamak,

» Tüm müşteriler, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşlar ile güvenlik, kalite, İSG ve çevre konularında açık iletişim kurmak, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına almak,

» Güvenliğin her gün 24 saat boyunca yetkin ve belgeli güvenlik personeli ve gerekli alt yapı ile tüm tesisi, çalışanları ve ziyaretçileri kapsadığını, emniyeti tehlikeye düşürecek her türlü durumda bildirimin tüm çalışanlar tarafından yapılacağı bilincinde olmak,

» Risk değerlendirmesi yaparak tesiste güvenlik artırıcı ve caydırıcı tedbirleri almak, tesisin güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ve yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla gerekli her türlü maddi ve manevi kaynakları seferber etmek, acil durum yönetimini en etkin şekilde gerçekleştirmek firmamızın politikasıdır.

Bu politika doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemimizin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak temel amacımızdır.

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001