Intermodal (Demiryolu) Terminali

Intermodal (Demiryolu) Terminali

Limanımız rıhtımlarına kadar uzanan, yıllık 600 bin işlem kapasiteli 8 adet demiryolu bağlantısı ile yüklerinizin limanımızda elleçlenmesine alternatif lojistik çözümler sunmaktayız.

Demiryolu bağlantılarımızda kullanılmak üzere 2 adet RMG yatırım projelerimiz kapsamında bulunmaktadır.